Bewindvoering Hoeksche Waard is er voor mensen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om voor hun eigen geld en/of goederen te zorgen. Ook instellingen, instanties en bedrijven die met bovenstaande zaken te maken hebben worden met deze website geïnformeerd.

Vaak wordt bewindvoering en inkomensbeheer geassocieerd met schulden.
Dit is onterecht, veel mensen met een gezonde financiële positie vragen om uiteenlopende redenen hulp aan.

Bewindvoering Hoeksche Waard

 • ondersteunt personen die hun financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen
 • is een kleine organisatie, deskundig, flexibel, laagdrempelig en werkt op basis van
  vertrouwen en wederzijds respect
 • is gericht op klanten uit de Hoeksche Waard en omstreken

 
 


Bewindvoering

Wanneer iemand door geestelijke of lichamelijke omstandigheden (tijdelijk) niet meer in staat is zelf zijn financiën (vermogen) te regelen, kan hij zijn geld en goederen door de Kantonrechter onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld.

De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewindgestelde goederen te administreren en te beheren.

werkzaamheden

 • begeleiding bij indiening verzoekschrift bij de Kantonrechter
 • beschrijven van alle goederen die onder het bewind vallen
 • administratie en het beheer van het geld en vermogen
 • behandeling en doorzending van de post
 • betalen van het leefgeld aan de klant
 • jaarlijkse Rekening en Verantwoording aan de Kantonrechter
 • de belastingaangifte
 • aanvraag toeslagen
 • aanvraag (bijzondere) bijstand
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • afsluiten verzekeringen
 • contacten met diverse instanties

 


Inkomensbeheer

Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven biedt inkomensbeheer een oplossing.

Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer of vermogensbeheer genoemd) is administratieve hulp bij het beheer van het inkomen van cliënt. Bewindvoering Hoeksche Waard maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Vervolgens zorgen wij dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - tijdig worden uitgevoerd.

werkzaamheden

 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven en schulden
 • de administratie en het beheer van het geld en vermogen
 • opstellen budgetoverzicht (met de cliënt)
 • doorbetaling vaste lasten
 • periodieke rapportage aan de klant
 • de belastingaangifte
 • aanvraag toeslagen
 • aanvraag kwijtschelding lokale belastingen


CBP

Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. Bewindvoering Hoeksche Waard is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1451367


BPBI

Bewindvoering Hoeksche Waard is lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders de BPBI (zie ook www.bpbi.nl)

Het lidmaatschap is een extra kwaliteitskeurmerk voor klanten en verwijzende organisaties. De BPBI bewaakt de kwaliteit door middel van een jaarlijkse controle. Daarnaast hebben leden van de BPBI de voorkeur van de Kantonrechters.
Tarieven

Op aanvraag

 

Bewindvoering Hoeksche Waard is voornamelijk actief in de Hoekse Waard dit omvat de Gemeenten Binnenmaas ('s Gravendeel, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Westmaas), Cromstrijen (Klaaswaal, Numansdorp), Korendijk (Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil, Zuid-Beijerland), Oud-Beijerland en Strijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mees Visser

Postbus 7404
3284 ZG Zuid-Beijerland
06 13 49 92 37

info@bewindvoeringhw.nl
KvK: 244.46.291